Ta część nieba nazywana jest Tęczowym Mostem...

Kiedy odchodzi zwierzę, które było szczególnie bliskie komuś, kto pozostał po tej stronie, udaje się na Tęczowy Most. Są tam łąki i wzgórza, na których wszyscy nasi mali przyjaciele mogą bawić się i biegać razem. Mają tam dostatek jedzenia, wody i słońca; jest im ciepło i przytulnie. Wszystkie zwierzęta, które były chore i stare powracają w czasy młodości i zdrowia; te które były ranne lub okaleczone są znów całe i silne, takie, jakimi je pamiętamy marząc o czasach i dniach, które przeminęły. Zwierzęta są szczęśliwe i zadowolone, z jednym małym wyjątkiem: każde z nich tęskni do tej jedynej, wyjątkowej osoby, która pozostała po tamtej stronie. Biegają i bawią się razem, lecz przychodzi taki dzień, gdy jedno z nich nagle zatrzymuje się i spogląda w dal. Jego lśniące oczy są skupione, jego spragnione ciało drży. Nagle opuszcza grupę, pędząc ponad zieloną trawą, a jego nogi poruszają się wciąż prędzej i prędzej. To ty zostałeś dostrzeżony, a kiedy ty i twój najlepszy przyjaciel wreszcie się spotykacie, obejmujecie się w radosnym połączeniu, by nigdy już się nie rozłączyć. Deszcz szczęśliwych pocałunków pada na twoją twarz, twoje ręce znów pieszczą ukochany łeb; patrzysz znów w ufne oczy swego przyjaciela, który na tak długo opuścił twe życie, ale nigdy nie opuścił twego serca. A potem przekraczacie Tęczowy Most - już razem...

 

Just this side of heaven is a place called Rainbow Bridge...

 

GENAU auf dieser Seite des Himmels gibt es einen Ort, der Regenbogen-Brücke heißt...

 

 

When an animal dies that has been especially close to someone here, that pet goes to Rainbow Bridge. There are meadows and hills for all of our special friends so they can run and play together. There is plenty of food, water and sunshine, and our friends are warm and comfortable. All the animals who had been ill and old are restored to health and vigor. Those who were hurt or maimed are made whole and strong again, just as we remember them in our dreams of days and times gone by. The animals are happy and content, except for one small thing; they each miss someone very special to them, who had to be left behind. They all run and play together, but the day comes when one suddenly stops and looks into the distance. His bright eyes are intent. His eager body quivers. Suddenly he begins to run from the group, flying over the green grass, his legs carrying him faster and faster. You have been spotted, and when you and your special friend finally meet, you cling together in joyous reunion, never to be parted again. The happy kisses rain upon your face; your hands again caress the beloved head, and you look once more into the trusting eyes of your pet, so long gone from your life but never absent from your heart. Then you cross Rainbow Bridge together....

Wenn ein Tier stirbt, das jemandem hier besonders nahe stand, dann geht dieses Tier zur Regenbogen-Brücke. Da gibt es Wiesen und Hügel für unseren besonderen Freunde, damit sie herumrennen und miteinander spielen können. Da gibt es reichlich Futter, Wasser und Sonnenschein und unsere Freunde haben es warm und gemütlich. ALLE die Tiere, die krank und alt waren, werden Gesundheit und Kraft wiedererlangen; die, die verletzt und verkrüppelt waren, werden wieder ganz und stark - genauso, wie wir sie in unseren Träumen von vergangenen Zeiten in Erinnerung haben. Die Tiere sind glücklich und zufrieden, außer einer Kleinigkeit: sie vermissen jemanden ganz besonderen, der zurückbleiben mußte. Sie alle laufen herum und spielen miteinander, aber der Tag wird kommen, wenn eines plötzlich innehält und in die Ferne schaut. Seine leuchtenden Augen sind voller Entschlossenheit, sein erwartungsvoller Körper zittert. Plötzlich fängt er an, von der Gruppe wegzulaufen, fliegend über das grüne Gras, tragen ihn seine Beine schneller und schneller. DU bist entdeckt worden, und wenn Du und Dein besonderer Freund sich endlich treffen, werdet Ihr Euch in freudiger Wiedervereinigung aneinander festhalten, um nie wieder getrennt zu werden. Glückliche Küsse regnen auf Dein Gesicht, Deine Hände liebkosen wieder den geliebten Kopf und wieder einmal siehst Du in die vertrauensvollen Augen Deines geliebten Haustieres, so lange abwesend von Deinem Leben, aber niemals abwesend von Deinem Herzen. DANN überquert Ihr die Regenbogen-Brücke gemeinsam....

Zwycięzca Rasy, Najlepsza Suka w Rasie, v-ce BOG,

Młodzieżowy Champion Polski, Champion Polski

NAKAYOSHI Czech Jakobin

wolna od dysplazji i chorób oczu

(21.04.2003-22.02.2018)

 

* * *

Młodzieżowy Champion Polski, Champion Polski

Akita u Izis FCI TADA

wolny od dysplazji i chorób oczu

(01.03.2004-01.08.2016)

 

* * *

Zwycięzca Rasy

LIKA Czech Jakobin

wolna od dysplazji i chorób oczu

(01.07.2001-19.12.2015)

* * *

złota medalistka

Tycon EMI GO

wolna od dysplazji i chorób oczu

(23.12.2004-2013)

* * *

Młodzieżowy Champion Polski

Akita u Izis FCI TAKA

wolna od dysplazji i chorób oczu

(01.03.2004-18.02.2011)

* * *

Interchampion, Champion Hiszpanii, Ch.Portugalii, Ch.Polski, Ch. Litwy

RYUU GO SHUN'YOU KENSHA

wolny od dysplazji i chorób oczu

import Hiszpania

(03.12.2003-18.01.2011)

 

* * *

Interchampion, Champion Holandii, Champion Polski

DAICHI GO NIIGATA KURIYAMA

wolny od dysplazji i chorób oczu

import Japan

(25.07.1996-19.05.2010)

 

* * *

Champion Polski HEVIA Czech Jakobin

import CS

(01.11.1997-16.05.2010)

 

* * *

Champion Polski BOSS Mon-Ost
wolny od dysplazji i wolny od chorób oczu

(14.10.1996-10.11.2003r.)